Θεραπεία

Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία

Η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία βασίζεται στη σχέση ανάμεσα στη σκέψη, το συναίσθημα και τη συμπεριφορά για την αντιμετώπιση διαφορετικών ψυχολογικών προβλημάτων.

Σχηματική θεραπεία στο Jeffrey Young

Η υπέρβαση του συναισθηματικού πόνου δεν είναι εύκολη. Σε περιπτώσεις όπου ορισμένοι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται σε κλασικές προσεγγίσεις, μπορεί να επιλεγεί θεραπεία σχήματος.