Πολιτισμός

Τσερόκι θρύλος των δύο λύκων

Ο θρύλος του Τσερόκι των δύο λύκων λέει ότι μια συνεχής μάχη μεταξύ δύο δυνάμεων λαμβάνει χώρα μέσα μας. Είναι μια σύγκρουση μεταξύ της σκοτεινότερης πλευράς μας και μιας φωτεινότερης και πιο ευγενούς περιοχής.