Δυστυχισμένος στην εργασία: τι να κάνω;

Όταν είμαστε δυσαρεστημένοι στη δουλειά, συχνά ακούμε, ότι η θεραπεία είναι να αναζητήσουμε καινούργιο, αλλά, δεδομένων των αντικειμενικών δυσκολιών, δεν είναι πάντα δυνατό.